VAJE 2011-2012

1. skupina (priimki A-Kr)

2. skupina (priimki Ku-R)

3. skupina (priimki S-Ž)

Takšen razpored bo veljal samo prvi teden.


linearna algebra -- ponovitev, Kroneckerjev delta_ij, permutacijski simbol e_ijk
1. vaja
Rešitve izbranih nalog v MATLABU
tenzor napetosti - normalne, strizne napetosti, transformacija k.s., RNS, Mohrovi krogi, RE
2. vaja Transformacija napetosti I
Transformacija napetosti I (za tisk)
Transformacija napetosti II
Transformacija napetosti II (za tisk)
Pomiki togega telesa
Pomiki togega telesa (za tisk)
tenzor mahnih in veikih deformacij, tenzor rotacij - normalne, strizne deformacije, transformacija k.s., RDS
3. vaja
Deformacije kvadratne stene
  Deformacije kvadratne stene (za tisk)
linearizirana elastičnost
4. vaja

geometrijske karakteristike prereza
5. vaja
Geometrijske karakteristike prereza
normalne in strižne napetosti v nosilcu
6. vaja

diferencialne enačbe upogiba nosilca 
7. vaja

izrek o dopolnilnem virtualnem delu
8. vaja
racunanje pomikov staticno dolocenih konstrukcij po metodi sil
racunanje pomikov staticno dolocenih konstrukcij po metodi sil (za tisk)
racunanje pomikov in notranjih sil staticno nedolocenih konstrukcij po metodi sil
racunanje pomikov in notranjih sil staticno nedolocenih konstrukcij po metodi sil (za tisk)Nekatere naloge so nove, druge so povzete iz literature in iz arhiva izpitih nalog z rešitvami.

V literaturi lahko bralec najde še mnogo drugih zanimivih nalog in podrobnejše poteke reševanja omenjenih nalog, kot tudi odgovor na teoretično vprašanje "Zakaj je to tako?"